درحال انتقال به

تمجید مدیر ورزشی ورونا از بازیکن ایرانی: شریفی در حمله بسیار موثر و خطرناک خواهد بود

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید