درحال انتقال به

شعار بامزه ای که میدان سرخ را تحت تاثیر قرار داد/ رونالدو گفت من از ایران می‌ترسم!

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید