درحال انتقال به

گتوسو:آنچلوتی استاد من است/ هر وقت دچار مشکل می‌شدم به کارلتو زنگ می‌زدم

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید