درحال انتقال به

خادم: شاید رفتن من از تنهایی کشتی بکاهد/ استعفای من به خاطر عدم حمایت وزارت ورزش بود و ربطی به مسائل رژیم صهیونیستی ندارد

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید