درحال انتقال به

آندره سیلوا، هدف بعدی ترک ها/ پیشنهاد گالاتاسارای به مهاجم میلان!

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید