درحال انتقال به

احدی: اختلاف سلیقه بود؛ اما مشاجره لفظی نداشتیم/ ماجرای درگیری لفظی مسئولان بوکس چه بود؟

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید