درحال انتقال به

بعد از تبدیل دلارهای فغانی با نرخ دولتی؛ پول نقد جایگزین سکه‌های حسن یزدانی شد!

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید