درحال انتقال به

دورتموند فقط در یک صورت ویگل را خواهد داد/ درخواست 75میلیون یورویی دورتموند از پی اس جی

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید