درحال انتقال به

منصوری: یک سال تلاش‌ کردیم تا تیم به شرایط خوبی برسد/ امیدوارم جودوکاران عملکرد قابل قبولی داشته باشند

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید