درحال انتقال به

در مورد دربی آلمان از من چیزی نپرسید؛/ برانکو: طارمی جایی نرفته بود که بخواهد برگردد

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید