درحال انتقال به

گزارش خبرنگار اعزامی تسنیم از اندونزی| سالمی: به هر تیمی غیر از قطر می‌خوردیم، پیروز می‌شدیم

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید