درحال انتقال به

دورتموند با جذب ویتسل 10 هافبک میانی دارد/ دردسر دورتموند با ترافیک بازیکن در خط میانی 

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید