درحال انتقال به

بارسلونا با درخشش مسی یوونتوس را تحقیر کرد

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید