درحال انتقال به

بایرن مونیخ در بازی اول مصدوم داد:/ کینگزلی کومان به عمل جراحی نیاز دارد

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید