درحال انتقال به

با کامل شدن دومین بند خرید/ هزینه انتقال دمبله به بارسلونا 115 میلیون یورو شد

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید