درحال انتقال به

کیندبرخ: قدوس می‌توانست رکورد ایساک را هم بشکند/ بابت از دست‌دادنش زاری نمی‌کنیم

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید