درحال انتقال به

عباسعلی: دوست داشتم مدال طلا دور گردنم بیندازم/ با باختم خیلی‌ها ناراحت شدند و شرمنده‌ام

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید