درحال انتقال به

امری: رمزی باید بیشتر روی آرسنال تمرکز کند تا تمدید قراردادش

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید