درحال انتقال به

اسپالتی: ساسولو در ضدحملات خیلی خوب بود؛ تنها به یک پنالتی باختیم

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید