درحال انتقال به

ترکیب اصلی بایرن مونیخ و هوفنهایم اعلام شد

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید