درحال انتقال به

گل محمدی: در حضور اصحاب رسانه‌ همه چیز را می‌گویم/حرف‌های زیادی برای گفتن دارم

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید