درحال انتقال به

کواچ: اگر من بودم به سود بایرن مونیخ پنالتی نمی‌گرفتم

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید