درحال انتقال به

ویژه/ نتیجه نامه ای که اسدی و کفاشیان آن را امضا کردند: مسقط، میزبان قطعی دیدار برگشت پرسپولیس و الهلال!

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید