درحال انتقال به

دژاگه: از تعویض شدن ناراحت نشدم/در دو بازی آخر خیلی بهتر از دیدار با استقلال بودیم

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید