درحال انتقال به

مورد عجیب افتتاحیه‌های تاریخ بوندس‌لیگا؛ بایرن «تقریبا» همیشه پیروز

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید