درحال انتقال به

کلینزمن: از ۴ تا ۵ تیم ملی حاضر در جام جهانی به من پیشنهاد دادند ولی قبول نکردم

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید