درحال انتقال به

پیروانی: توشاک برخلاف بسیاری از مربیان تفکرات هجومی‌ دارد/ تمایلی ندارم در مورد تیم امید صحبت کنم!

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید