درحال انتقال به

نگرانی لئو از رفتن هم تیمی سابق به برنابئو/ مسی: دیدن نیمار با پیراهن رئال وحشتناک است

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید