درحال انتقال به

صانعی: می‌خواهیم کوپن‌مان را خرج تیم‌های بزرگ کنیم/ با اسپانیا، روسیه و پرتغال رایزنی کردیم

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید