درحال انتقال به

پدرو به جای دورتموند به بوردو می‌رود

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید