درحال انتقال به

موراتا از دلیل جدایی‌اش از رئال مادرید گفت

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید